Beszámoló - a csongrádi Antall József szobor felavatásáról
Amint előzetesen jeleztük, Csongrádon augusztus 13-án szobrot állítottak Antall József miniszterelnöknek. Egy olvasónk levélben küldte a beszámolóta szobor leleplezéséről!

 
Magyarország első szabadon választott miniszterelnökének, Antall Józsefnek újabb köztéri szobrát leplezték le vasárnap Csongrádon, a piroskavárosi templomnál. A szoboravatást megelőzően ünnepi szentmisét celebrált Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök, aki szentbeszédében méltatta a néhai miniszterelnök érdemeit, az antalli hagyományt.. A szentmise befejezésekor a templom plébánosa elmondta, hogy Antall József halála előtti napokban Bolberitz Pál atya, a miniszterelnök lelki vezetője éppen Csongrádon, ebben a templomban tartott lelkigyakorlatot, és innen vitte a betegek szentségét a miniszterelnöknek.

A szobrot Dávid Ibolya miniszterasszony leplezte le, Antall Józsefhez kapcsolódó személyes élményeit is felelevenítő beszéd kíséretében, majd Gyulay Endre szentelte meg. Ezt követően számos szervezet és intézmény képviseletében helyeztek el koszorút a szobor talpazatánál, többek között a Piarista Diákszövetség és a környező országok magyarlakta területein működő cserkészcsapatok küldöttségei. Az ünnepi eseményen - több száz csongrádi és az ország más részéről érkező meghívott mellett - részt vett Antall József özvegye, egyik fia és Mádl Ferenc köztársasági elnök felesége is. A közadakozásból készült bronz mellszobor Varga István Luigi szobrászművész alkotása.

Vissza a kezdőlapra