Élcelődések

Érdekes válaszok elsőéves egyetemisták művelődéstörténet-vizsgáján.

A „Határozza meg a következő fogalmakat!” felszólításra a következő javaslatokat kapta a vizsgáztató tanár:

  1. Polihisztor:    értelmiségi, aki fizetését több helyről szerzi.
  2. Klauzúra:       papi öltözet.
  3. Hegyközség:  szerzetesrendek közössége, akik hegyek között éltek.
  4. Hitközség:      hitesek közössége.
  5. Apát:              piarista szerzetesek vezetője.


Végezetül pár kifejtős kérdés:

  1. Mit jelképez a református templom kazettáján a lúd?    A nyakasságot.
  2. Mit jelképez a katolikus liturgiában a viola szín?           Az irigységet, félelmet.


A konklúzió levonásához Örkény István egyik egypercesének záró sorait ajánljuk olvasóink figyelmébe:

„aki ezen elgondolkodik, és közben ügyel, hogy gondolatai a helyes irányba menjenek, nagy igazságoknak juthat birtokába…”
 

Tamási Orosz János:  A Sajtószabadságrúl…

   /egy közíróra/

Képzelegni nem fél a sorok között,
    de elsiklik könnyedén a tények fölött.
   /egy bulvaristára/
Objektív módon
    mindenkit kérdéssel bombáz,
de választ, ha kap,
    már torzítva adja tovább.
/egy hírszerkesztőre/
Prekonc’e pióca az is,
    mit gennyedzve kérdez;
ki válaszra méltatja őt,
    csak az követ(-el) hibát.
   /egy redakcióra/
Egyik szavát a másikba ölti szépen,
    s költi a hírt a holnapi lapba.
Szárnyaló szellemét nem érdeklik tények.
    Cáfot is készít a cáfolatra,
melynek jőnie kell, mert a légvárakat
    egylehű tüdő fel nem fújhatja!
/egy közkultúrára/

Elfut az óra és nem marad semmi remény
    arra, hogy fűbe harapjon a lila tehén.

Tudósítások képzeletbeli napfogyatkozásokról

Újságíróink néhány nemzedékét arra nevelték, hogy írásaikat a mindenkori Nap-hoz igazítsák. E Nap-ok azonban gyakran fogyatkoznak, sőt eltünedeznek, átalakulnak. Velük alakult az írások stílusa is. Az elmúlt évtized nagy eredménye: több Nap is van. Ezek nyomán néhány szemelvény a napfogyatkozásról szóló virtuális írásokból. (Egyetlen létező Kovács János sem tévesztendő össze az alábbi írásokat jegyző képzeletbeli személlyel.)

1949.: felvételi dolgozat az újságíró iskolába

A Szovjetúnijó Sztálin elvtárs vezetésével mekkezte és a dolgozók érdekében sikerre is viszi nagy természetátalakító programját. Évezredek óta szenvedűnk a nagy nyári melegtől, amely főleg délidőben elviselhetetlen és rontja a munkaverseny teljesitményeket is.

Mára ennek is megvan az ellenszere. Milljók csodálhatták meg azt a kísérleti bemutatót, amejnek során a Szovjet tudósok a nap elé vonták a holdat és ezzel tegnap lényegesen enyhítették a túlzott felmelegedést. A tudósok azt is kiszámították, hogy ez a módszer nem alkalmazható soká, hiszen a Föld kihűlése más problémákat okozna. Láthattuk, hogy a 144. másodperc végén óramű pontossággal tűntek fel a nap sugarai, bizonyítva a haladó tudomány diadalát. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége táviratban köszönte meg a Szovjet elvtársak segítségét és támogatja a kísérleti nap-eltakarás további lépéseit.

                                                                                 Kovács Jani
                                                                                 szakmunkás
1959.: Nők Lapja

Teljes napfogyatkozás Magyarországon. Ritka természeti jelenség megfigyelésére volt lehetőség tegnap a Sopron és Szeged közti vonal mentén: Ebben a térségben, ahol a legtöbb szabadságát töltő dolgozó tartózkodik, teljes napfogyatkozást tartottak. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a fővárosi dolgozók számára lehetővé tette a részleges napfogyatkozás megfigyelését. Az ellenforradalmi és a kapitalista uszítás nem tudta megakadályozni a ritkaszép természeti jelenséget.

                                                                                Kovács János
1969.: Élet és tudomány

A Nap épp a dunántúli tájakon ér tetőpontjára, amikor holnap a Hold rövid időre eltakarja szemünk elől. Ekkor olyan csillagászati mérések elvégzésére lesz lehetősége a szocialista tudománynak, amelyekre a hanyatló kapitalizmusban nyomorgó kutatók nem vállalkozhatnak. A magyar csillagászok - szovjet segítséggel - minden feladatot el tudnak látni, és ezzel hozzájárulnak az emberiség fejlődéséhez.

                                                                             dr. Kovács János
1979.: Népszabadság

Turisták tömegei érkeznek a Balatonhoz, hogy személyesen gyönyörködjenek a párját ritkító természeti jelenségben, a teljes napfogyatkozásban. A magyar idegenforgalmi szakemberek szerint sikerül holnapra felhőtlen eget biztosítani, ellentétben az úgynevezett Közös Piac országaival, ahol az ég, éppúgy mint a gazdasági kilátások, egyre inkább beborul. Az NDK illetékesei az javasolták, hogy a nyugatnémet turistákat a Balaton nyugati, míg a szocialista országokból érkezett vendégeket a tó keleti medencéje felé irányítsuk. A magyar szervek természetesen teljesítik internacionalista kötelezettségeiket.

                                                                                        K.J.
1989.: Magyar Hírlap

Világszínvonalon, különleges szemvédő napszemüvegek segítségével gyönyörködhetünk a napfogyatkozás szépségében. Idegenforgalmi bevételeink jelentős növekedését eredményezheti a hazánkban zavartalanul szemlélhető pompás természeti jelenség. Az előkészületeket csak egy Sopronnál rendezett piknik zavarta meg. Itt ugyanis néhány magáról megfeledkezett keletnémet turista elhelyezett egy táblát, a következő szöveggel: "Megfogyatkoztak immár az NDK napjai is." A magyar idegenforgalmi szervek és az NDK Külügyminisztériuma között vita bontakozott ki, mivel a fenti szöveg magyar értelmezés szerint arra utal, hogy legközelebb az NDK-ban is lehessen látni a napfogyatkozást. Német Miklós kormányfő - noha kissé erőltetettnek találta a keletnémeteknek azt a felvetését, hogy az említett felirat támadás az NDK szuverenitása ellen, - Grósz Károly utasítására az ügy kezelését Horn Gyula külügyminiszterre bízta.

                                                                                       -cs.-s
1999.:

Nyugati Magyarság

Holnap teljes napfogyatkozás lesz Magyarországon. Hasonló jelenséget legutóbb Petőfi Sándor láthatott. A következőre a Fidesz-FKGP-MDF koalíció 21. ciklusában kerül sor.

                                                                                 John Kovach
Népszava:

A kormány nagy dirrel-durral meghirdetett napfogyatkozási programja romokban hevert Budapesten, hiszen a vastag felhőtakaró elzárta a pompás látványt a kíváncsiak szeme elől. A hebehurgyán alkalmazott piár technikával idecsalt külföldiek szeméről leesett a hályog: már látják, ebben a kormányban nem lehet megbízni. Elemzők szerint a kiábrándulás hamarosan eléri a magyar választókat is, és legkésőbb 2002-ben Orbán-Torgyán fogyatkozásra számíthatunk. Sokak szerint ezt előbbre kellene hozni, s már 2000-ben választásokat tartani, hogy ne ez a zavarosfejű társaság vezesse be az országot az Európai Unióba.

                                                                                         hbz

Vissza a kezdőlapra