Borromeo szent Károly püspök
 
Neves grófi családból született 1538-ban. 22 éves korában nagybátyja, IV. Pius pápa Rómába hívta, és nagy műveltsége és mély vallásossága miatt bíboros államtitkárává és a milánói érsekség adminisztrátorává tette. 1563-ban pappá szentelték, 1565-ben pedig elfoglalta a milánói érseki széket. Bölcs szervezőerő, égő apostoli buzgóság jellemezte.

Az 1567. évi pestis idején, amikor a város vezetői valamennyien elmenekültek Milánóból, ő hősies önfeláldozással állt helyt a vész sújtotta városban, és ápolta a betegeket. Minden vagyonát az ínséget szenvedőkre költötte, és ahol orvossággal már nem tudott segíteni, vigaszt öntött a lelkekbe.

Papjainak gondját viselte. Hatalmas egyházmegyéjét háromszor látogatta végig. A kolostorokban és a szerzetesrendekben szerető szigorral szüntette meg a visszaéléseket. Bár az egyházi és világi vezetők barátságukkal tüntették ki, megőrizte alázatát, a szegények szerető atyja maradt. Előkelő kapcsolatait sohasem használta fel családi vagy baráti érdekek előmozdítására, csupán a lelkek és Isten Országának előmenetelére. Sokat tett a tridenti zsinat szerencsés befejezéséért, és ő volt az első, aki a zsinati határozatokat végre is hajtotta.

forrás: Hankovszky Miklós

Borromeo Szt Károly nevéhez fűződik a Turini-lepelnek Torinóba vitele.  Az ok egy fogadalom volt: Borromeo Szent Károly a nagy pestisjárvány idején fogadalmat tett: ha az Úr véget vet a járványnak, hálából elzarándokol a lepelhez. Emanuele Filberto herceg meg akarta kimélni Boroomeo Sztent Károly milánói érseket az Alpokon akkoriban igen viszontagságos utazástól, s ezért a korábbi őrzési helyről - ahol tűzből mentették ki, a franciaországi Chambery-ből - vitette Torinóba a leplet.

 
vissza Vissza a kezdőlapra