DNP cikk

A kommunizmus áldozatainak emléknapja


Wittner Mária, 56-os szabadságharcos hős az idén nem kapott meghívást a parlamentbe. Így a DNP felkérésére látogatóikkal osztja meg gondolatait Magyarország jelenlegi helyzetéről, melyet a DNP négy nyelven tesz közzé.
 

Wittner Mária

1947. február 25.
Piros betűs ünnepként is bevonulhatna a magyar történelembe, ha közel 50 éve nem ezen a napon hurcolták volna el könyörtelenül Kovács Bélát, a Kisgazdapárt elnökét a GULÁG-ra kommunista segédlettel, semmibe véve képviselői mentelmi jogát.

2001. február 25.
A magyar törvényalkotás megszavazza és törvénybe iktatja a kommunizmus áldozatainak emléknapját.

2001. február 25.
Az első ünnepi megemlékezés az Országházban, melyre rendhagyó módon nem "hivatal", hanem az áldozatok emlékeznek az áldozatok nevében.

Az áldozatoknak pedig volt mire emlékezni, mely egyfajta vádiratként hangzott el a Magyar Országházban. Az azóta elhíresült "vádirat" a végén egy értékítéletet tartalmazott, mely mára kiemelten érvényessé vált, "kormányzásuk" X. hónapjában, az ország állapotának függvényében.

2001. február 25.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja. Az emléknap 24 órája kevés, hogy a nemzettel szembeni bűnök tételesen felsorolhatók legyenek, idő, papír vagy akár terjedelem híján. A diktatórikus módszereikkel nem csak emberek fizikai megsemmisítését gyakorolták teljhatalommal, hanem elkövették a legnagyobb bűnt, amit egy nemzettel szemben csak tehettek, hogy erkölcsi mélypontra süllyesztették a magyar nemzetet. A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP} elnevezése 1989 óta megváltozott, ma Magyar Szocialista Párt (MSZP). A pártlogót, a vörös csillagot egy kaleidoszkóp játékkal szegfűvé varázsolták, remélve, hogy sikerült a bűvészmutatvány. Elkövették azonban azt a hibát, hagy vállalták a jogfolytonosságot az osztatlan, rablott vagyonért. Kapzsiságukban elfeledkeztek arról, hogy a rablott vagyon vérrel szennyezett, akár a kezük. A magyar néppel szembeni árulás viszont nyomon követhető. Elfogadtatták magukat a nyugati nagyhatalmakkal, cserébe kiárusították, fillérekért átjátszották a nemzeti vagyont.

2001. február 25.
Aki azt gondolja, hogy a kommunizmus rémuralma véget ért az 1989-ben történt "rendszerváltással", az téved. Az eszme , az idea önmagában a szavak szintjén még szép is lenne, de minden eszmét emberek valósítanak meg különböző célokért eltérő szándékkal. A kommunizmus, mely az emberi egyenlőséget hirdette, csupán hullahegyeket hagyott maga mögött, és az országot gazdaságilag, morálisan tönkretette.

A hazaszeretet, a nemzetben gondolkodó cselekvés idegen tőlük, ezért történhetett meg, hogy egy "magyar" miniszterelnök, a D-209-es Medgyessy Péter a megrabolt ország területén koccint a román miniszterelnökkel annak évfordulójára, hogy a románok Gyulafehérváron kikiáltották Erdély elrablását. Ez a tette annak a nemzetnek arculcsapása, amelyiknek miniszterelnöki székébe "felküzdötte" magát - a MAGYAR. A kommunisták nem adják fel jól beásott lövészárkaikat, csak a módszer változott. Egy nemzetet nem csak fizikailag lehet elpusztítani, ennél súlyosabb az a lelki ráhatás, ami ma zajlik hazánkban, melynek sikere egyenlő lenne a nemzethalállal. Ezért aposztrofálják ma a hazaszeretet, a nemzettudatot szélső jobboldali, éledő fasizmus, jobbik esetben nacionalista jelzővel. Az új szocialista proletárdiktatúrát felváltotta a bankárdiktatúra, mely fokozatosan kialakítja a modern rabszolga társadalmat.

A globalizmus és internacionalizmus rabszolga társadalmában zavaró tényezővé válik a nemzeti öntudat, amit igyekeznek csírájában elfojtani. A módszerek finomítottak, rejtettek. A látványos akasztások, a tömegsírok ma már nem kölcsönöznek szalonképes arculatot a szocialista pártnak, ezért farizeusi lélekkel igyekeznek élére állni a történéseknek, akár hamisítás árán is.

Utalnék Szanyi Tiborra, aki az 1956-os Forradalmat és Szabadságharcot a "legtisztább szocialista forradalom"-nak nevezte, figyelmen kívül hagyva azt a történelmi tényt, hogy a "halálgyárat" szintén a szocialisták működtették a megtorlás időszakában. Eredmény = 298-as - 301-es parcella. Ebből következik az, hogy a lelkiismeret, mint emberi tulajdonság még foszlányokban sem lelhető fel az ilyen típusú embernél, annál inkább a szemérmetlen hazudozás, a félrevezetés, melyből summa cum laude diplomát is elnyernének. A ma hazugságkampánya az EU-ról szól, amiről az ál-Beethovenek már komponálják az "örömódát", nem zavarják őket a helyenkénti fals leütések. Már helyezkednek a zsíros EU-s állásokért, meghagyva nekünk a rágós mócsingot. Beterelnek bennünket az EU-ba - saját dicsőségükre -, s ezáltal elveszítjük még a lehetőségét is annak, hogy a törvénytelenül elherdált nemzeti vagyonért valaha is megtörténjen a felelősségre vonás az ősi magyar alkotmány, a szent Korona Tan szerint.

A Nemzet morális értékéből kiindulva az a kormány vagy személy, aki lejáratja vagy - súlyosabb esetben - kiszolgáltatja hazáját vagy nemzetét idegen érdekeknek, az Hazaáruló! Aki pedig halmazati szinten követi el a hazaárulás bűnét, annak nincs erkölcsi alapja, hogy egy működő demokráciában az igazság elhangzásáért - beidegzett bolsevik szokás szerint - bírói úton vegyen elégtételt. (Loppert Dániel esete) Bírósági ítélettel még senki nem szerzett magának becsületet, de megerősíti bennem a 2001. február 25-én megállapított és elhangzott erkölcsi hulla jelzőt.

Budapest, 2003. február 17.

Wittner Mária
52 A 5559 sz. halálraítélt

</\/\/\/\>


 

vissza Vissza a kezdőlapra