2004. november 11. csütörtök 22:27

 

Demeter János tanácselnök nyílt levele Hiller István miniszternek

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

Néhány évvel ezelőtt, amikor a minden esztendei március 15-i ünnepi beszédemet fogalmaztam azon gondolkoztam, hogy milyen érdekes nép az én székely-magyar népem. Hogy hány és hány esztendeje áll a Nemzet szolgálatában őrizve a keleti végeket, megküzdve tatárral, törökkel és mindenkivel ha kellett. Háromszék magyarsága ma is úgy gondolja, hogy neki még van dolga a világnak ezen a táján. Őrzi tovább egy régi ország képzeletbeli határait, a régi dicsőséget, úgy is mondhatnám a Nemzet határait. Ugyanis ez a megbízatás régebbi, mint a pártpolitika. Ez a Nemzet érdeke.

Az új idők „Erdély nagy romlása" akkor következett be, amikor a magyarországi pártok összetévesztették a nemzetpolitikát a pártpolitikával, a nemzeti érdeket a pártérdekkel és próbálták a maguk képére faragni a Trianon utáni elszakadt magyarságot Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban, Kárpátalján, Muravidéken.

Felelős magyar politikus szájából hangzott el idén nyáron az a kijelentés miszerint „...megtörtént a lelki nemzetegyesítés."

Tisztelt Miniszter Úr!

Az erdélyi magyarság, lelkében soha nem szakadt el nemzetétől. Nem szakadt el, mert ez a lelki közösség tartotta életben az elmúlt esztendőkben. Nem szakadt el, mert ez a lelki közösség adott nekünk erőt a túléléshez, a megmaradáshoz, az alkotáshoz, a fejlődéshez, a jövőbe vetett hitünkhöz.

Nem az erdélyi magyarság felelős a trianoni tragédiáért, de hiszem, hogy a mindenkori magyar kormány a felelős azért, hogy ezt a traumát orvosolja minden magyar lelkében.

Pártérdekből nem történhet meg az, hogy az anyaország polgárai nemmel szavaznak arról a természetes igényről, hogy az elszakadt részek magyarjai újra örüljenek a magyar állampolgárságnak.

Felelős magyar politikus nem hagyhatja , hogy a Nemzet önmaga ellen forduljon!

Az új idők egységes és erős Magyar Nemzetet igényelnek és nem olyant, amelyik megtagadja önmagát!

Tisztelt Miniszter Úr!

Kovászna Megye Közgyűlésének elnökeként kérem tájékoztassa az anyaország polgárait arról a természetes igényről, hogy Erdély magyarjai joggal kívánják a kettős állampolgárságot. Ez az egyetlen eszköze a Nemzet egységének egy modern Európában.

Demeter János
Kovászna Megye Közgyűlésének Elnöke

 

vissza Vissza a kezdőlapra