2004. november 10. szerda 23:32

Levelet hozott a posta!

Kettős állampolgárság

 

Kelemen Mária, a Nagyváradi Anna Nőszövetség elnökének segélykérő felhívása

 

 

Kelemen Mária

Kétségbeesésemben írok. Nagyváradon élek és mind a mai napig abban
a hitben, hogy idegen erők szakítottak el a hazámtól, amiről a
magyar emberek nem tehetnek, mert a fejük felett döntöttek a
nagyhatalmak vagy a szovjet diktatúra. Ennek tudatában, elviselve
a kisebbségben élés valamennyi megaláztatását, hátrányát, őriztem
és őrzöm, sokad magammal anyanyelvemet, a magyar kultúrát, a
magyar hagyományokat, egy szóval a magyar identitásomat, és
harcoltam, harcolok, szülővárosomnak, Nagyváradnak a magyar
jellegéért, nem kis kockázattal, előbbre tartva a magyar nemzet
érdekeit a személyes boldogulásnál. Tettem, tettük, mindezt abban
a reményben, hogy ez az állapot nem tarthat örökké és az
igazságtalanságot egy reménybeli független Magyar Köztársaság és
annak felelős kormánya orvosolni fogja. Orvosolni fogja?!!!
Előfordulhat, hogy hiábavaló volt a sok-sok áldozat?! Számunkra
hihetetlen, hogy a most kormányzó két párt vezetője a NEM-mel
szavazók táborát kívánja gyarapítani. Miért gondolják, azt
egyesek, hogy csupa önző, az anyagi érdekeket a nemzetiek elé
helyező aljanép él magyar-nemzeti kisebbségben?! Akit nem az
anyaföld szeretete köt, az mindenképp elmegy, ha nem
Magyarországra, hát máshova, az állampolgárságtól függetlenül.
Tudják-e azok akik ki akarnak rekeszteni a magyar nemzetből, hogy
minket a szülőföldünkön BOZGOR-nak neveznek, ami annyit tesz:
HAZÁTLAN?! Elviseltük, abban bízva, hogy az anyanemzet mindent
megtesz annak érdekében, hogy visszakapjuk hazánkat, magyar
állampolgárságunkat, mert ez nekünk jár, nem könyöradományként de
mert azt jogtalanul vették el elődeinktől. A független Magyar
Köztársaság senkire sem kenheti a felelőséget, ha a gyalázat
bekövetkezik és a tőlük nem idegen hazugság-propaganda
eredménytelenné teszi a népszavazást. A Szent László alapította
Nagyváradról üzenjük, hogy nemzetárulónak tekintünk minden nem-mel
szavazót. Aki arra szavaz, hogy ne legyen kettős állampolgárság az
ugyan magyar állampolgár marad, de önként lemond a magyar
nemzethez való tartozásáról. Az esetleges gyalázat következményei:
A hiábavalónak bizonyuló kitartás feladása, tömeges beolvadás a
többségi nemzetbe és ezzel párhuzamosan tömeges kivándorlás a
szélrózsa minden irányába. Hasonló lelkiállapotba kerültünk mint
1956-ban. Én 9 éves voltam és tisztán emlékszem a Kossuth rádióból
sugárzott segélykiáltásra, ami pusztába kiáltott szó maradt.
Egyetlen reményünk a nemzeti oldal megerősödése és kormányrúdhoz
kerülése. Isten végtelen kegyelmébe és az Önök bölcsességében
bízva maradok reménykedő szeretettel:

Kelemen Mária,

a Nagyváradi
Anna Nőszövetség elnöke
 

 

vissza Vissza a kezdőlapra