2004. november 17. szerda 23:17

 

Böjte Csaba atya nyílt levele az anyaországi testvérekhez
 

 

Kedves Testvérek!

Többen is biztattak, hogy fogalmazzam meg a magam álláspontját az erdélyi magyarság kettős állampolgárságával kapcsolatosan. Szeretettel, alázattal tettem eleget a felkérésnek. Csaba t.

 
Népünket csakis a szeretet, az önzetlen jóság, s a tiszta erkölcs teheti jobbá, értékesebbé. Az elutasítás, a kizárás, az elzárkózás, sem egy pártot, sem egy nemzetet nem tud, nem tehet erősebbé, gazdagabbá. Az az ember, az a párt, az a nép, amely nem akar befogadni, nagyobb lenni, szeretni, az el fog tűnni a történelem színpadáról. Jézus Krisztus minden népet és minden embert meghív a maga országába, integrál győzedelmesen. Árpád vezér a vérszerződésben testvérként befogad idegen törzseket, és megszüli a magyar népet. A történelem azoknak a nagyjainknak a nevét őrzi, akik szeretettel befogadtak, otthont adtak az ajtójukon kopogtatóknak. A bezárkózó, testvéreket elutasító, a nemzetet szétszabdaló politikusok és pártok felett nem kell ítéletet mondani, nem kell őket kirekeszteni, hanem imádkoznunk kell értük, hogy ők is értéket, gazdagságot lássanak az egyszerű emberben. Hogy érezzék az erőt, az áldást az Isten adta nagy családban, a gyermekekben, hogy ők is vágyjanak a testvérben testvérre találni.

Ha a referendumon nem győzedelmeskedik a jobbik ész, nem kell elszomorodnunk. Az idő így is, úgy is nekünk dolgozik. Ezelőtt pár évvel még a magyarigazolvány is elérhetetlen álomnak, szinte bűnnek tűnt – határon innen és túl – nagyon sokaknak. Ma már úgy érezzük, hogy ennél többre, a kettős állampolgárságra is joga van az akarata ellenére Magyarország határain kívül születet magyarságnak. Hiszem, ahogy nem lehetett leállítani a francia forradalom eszméit, vagy a német újraegyesítés utáni vágyat, úgy nem lehet megállítani azt a folyamatot sem, hogy a „határon túli magyarok" otthonra találjanak magyar testvéreik között. Hiszem, hogy a közeljövőben mindenképpen megvalósul ez a tiszta, szívünkből fakadó vágy. Hiszem, hogy megvalósul, mert a falak, a határok, nem Istentől valók.

Fontos, hogy kimondjuk, az összetartozás utáni vágy nem valaki ellen irányul. Az egység utáni vágyat Isten oltotta a szívünkbe. Hiszem, hogy bölcs alázattal meg lehet találni azt a jogi megoldást, amely a Kárpát-medence minden lakója számára elfogadható, mely mindenkit gazdagabbá tesz. Hiszem, hogy Isten olyan világot teremtett, melyben mindenki otthon érezheti magát.

Én Erdélyben születtem és Erdélyben akarok meghalni, gyermekeinket a szülőföld iránti szeretetre nevelem, arra, hogy becsülettel dolgozzanak és mindenkivel éljenek jószomszédi viszonyban. És meg vagyok győződve arról, hogy nekem, mint magyar embernek, Isten erre reális lehetőséget adott Erdély földjén.

Arra kérlek, nagy nagy alázattal, hogy mondj Igent az Életre!

Igent a gyermekzsivajtól hangos családra.
Igent a népedre, s annak közös vagyonára.
Igent a testvérre, még ha határok választanak is el egymástól.
Igent egy Isten akarata szerinti, erőszakmentes testvéri világra.
 
Kisebb testvéri szeretettel, Bőjte Csaba ofm
 
Déva, 2004. november 16.

 

vissza Vissza a kezdőlapra