2004. november 07. vasárnap 23:13

 

Szót kér az EKOSZ

 

 

From: Világszövetség Erdélyi Társasága [mailto:vet@praemium.ro]
Sent: 07 November 2004 18:50
To: Visszhang
Subject: [SPAM] [SPAM] Pár lépés

 
 
Szót kér az EKOSZ

 

            Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének 22 tagszervezete, többezer tagja nevében szólunk. Az országban élő sokszázezernyi erdélyi származású honfitársunk, Erdély kétmillió magyarjának, a többi elszakított magyarnak kiáltását hallva szólunk az anyaország magyarjaihoz. A szív és az ész nevében szólunk. Reménykedve szólunk.

            Reménykedünk abban, hogy sokan, elegen értik és belátják: ha már magyarnak születtünk ide, a Kárpátok alá, embernek is csak magyarként tudunk megmaradni. Márpedig- nagy fejedelmünk és a lengyelek nagy királya, Báthori István szellemében, vele együtt valljuk: ha elveszni hagyjuk a leszakítottakat, akik mindenkor, minden poklok dacára megmaradtak őrzőnek, az anyaország bástyájának, akkor mind elveszünk. Ha most nem nyújtjuk ki kezünket utánuk, ha elutasítjuk felénk nyújtott kezüket, odavész maradék becsületünk, odavész az évszázadok minden küzdelme és áldozata, odavész maradék reménységünk. Elnyeli őket a mohó többség, majd lassan odaveszünk mind.

            Ne hallgassunk hát az üreslelkű nyomorultakra, akik mindig is köztünk voltak és mindig romlást hoztak ránk. Most sarokba szorítottuk őket, ezért ezernyi kifogást hazudva megpróbálják megzavarni agyunkat-lelkünket. Bevallottan politikai jövőjüket féltve egész nemzetünket készek feláldozni, ezért harsan fel ismét a tudati manipuláció mesteri kórusa, ezért idézik fel az emberek legalantasabb ösztöneit, az anyagi féltés ördögét, a gyanakvó rosszindulatot. Ne hagyjuk megvezetni magunkat, ellenkezőleg, szavazatainkkal kényszerítsük őket megadni, ami nekünk jár.

            A magyar nép hangja most Istenünk, Szent István Istenének hangja lehet. A hívó szóra, a vész elhárítására eleink készek voltak életüket adni. Tőlünk nem kéri ezt senki. Mi csak azt a pár lépést kell megtegyük a szavazóhelyiségekig, csak egy  igent kell bejelölnünk egy papírlapra. Nem lehetünk olyan vakok és ostobák, hogy lemondjunk jövőnkről, nemzeti létünkről. Kerekedjen felül végre minden magyar jobbik énje, a minimális szolidaritás nemzettársaink iránt, de a józan belátás is a fejekben, saját elemi érdekeink felismerése! Számos szomszédunk sok éve egy egyszerű tollvonással megtette e lépést, állampolgárságot adtak határon túli véreiknek, és gyarapodásnak indult nemzetük. A mi szétszakítottságunk mértéke, súlya összehasonlíthatatlanul nagyobb, mégis tíz éve téblábolunk és érvelünk, hallgatjuk a gáncsoskodókat és hallgatunk a gáncsoskodókra, ócsároljuk és elgáncsoljuk a kezdeményezőket, legjobbjainkat. Elég volt! December 5.-én öltsük fel legszebb ruhánkat, fogjuk meg egymás kezét, és tegyük meg azt a pár lépést, azt a kis kézmozdulatot. Unokáink irigyelni és áldani fognak érte, de átkozni, ha meg nem tesszük.

 

            Magyar állampolgárságot minden magyarnak!

 

2004. november 7.                                                            Az EKOSZ elnöksége nevében

                                                                                             Kövesdy Pál elnök

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra