2004. november 11. csütörtök 22:08

 

Négy református püspök - IGEN

 

"... azzal, hogy igen-nel szavazunk, arra kötelezzük a magyar törvényhozást, hogy teremtse meg a kettős állampolgárság törvényi hátterét és pontosan dolgozza ki annak minden feltételét."

 

NYILATKOZAT A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL

"Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással - kérelmére - magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti "Magyar igazolvánnyal" vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?"

Igen X

1. A Magyarországi Református Egyház erre a kérdésre nem adhat más választ, mert a nemzet iránti felelősség, az érte való aggódás feladhatatlan a reformátusság számára. Ezért örömmel fogad és támogat minden olyan kezdeményezést, amely segíti a határon túli magyarokat, és nem hagyja, hogy széthulljon, ami összetartozik.

2. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy ez a népszavazás a fenti megfogalmazásában csak gesztus, egy régi adósság törlesztése, mellyel azoknak tartozunk, akik politikai döntések értelmében másik ország állampolgáraivá lettek. Mégis azzal, hogy igen-nel szavazunk, arra kötelezzük a magyar törvényhozást, hogy teremtse meg a kettős állampolgárság törvényi hátterét és pontosan dolgozza ki annak minden feltételét.

3. Mivel a kérdésre adott válaszunk emberi sorsokról dönt és hosszú távon alapvető hatással lesz Magyarország és a magyarság életére, ezért megkérjük a pártokat, politikai és civil szervezeteket, hogy támogassák a kettős állampolgárság lehetőségének megteremtését. A siker elengedhetetlen feltétele, hogy a hazai és a határon túli magyarság viszonya ne váljék pártpolitikai harcok függvényévé.

4. A Magyarországi Református Egyház - tiszteletben tartva a lelkiismereti szabadságot - szeretne szólni azon állampolgárokhoz is, akik bármilyen vélt gazdasági, vagy politikai félelem miatt nem-mel kívánnak szavazni vagy távol szándékoznak maradni az urnáktól. Kérjük, gondolják meg, az igennel esélyt adunk, hogy a magyar-magyar viszonyokat egy közösen kidolgozott európai intézményrendszer segítse. A nem-mel viszont nemet mondunk közös történelmi múltunkra; családokat választunk el egymástól, és hagyjuk, hogy széthulljon, ami összetartozik.

5. A Magyarországi Református Egyház kapcsolatai révén felajánlja segítségét a kettős állampolgárság megvalósításának alapos előkészítésére.

6. Véleményünk szerint a kettős állampolgárság lehetőségének megteremtése - minthogy nem elvesz Magyarországtól, hanem ad hazánknak - nemcsak a határon kívüli magyarság, hanem gazdasági-kereskedelmi, politikai, kulturális és demográfiai érdek is az anyanemzet számára.

7. Éppen ezért biztatjuk a magyar választópolgárokat, hogy minél nagyobb számban menjenek el szavazni, és bátran szavazzanak igennel a referendumban feltett kérdésre.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, Tiszántúli Református Egyházkerület
Dr. Szabó István s.k. püspök, Dunamelléki Református Egyházkerület
Dr. Márkus Mihály s.k. püspök, Dunántúli Református Egyházkerület
Csomós József s.k. püspök, Tiszáninneni Református Egyházkerület

 

2004. október 26

 

vissza Vissza a kezdőlapra