A sánta kutya nyomában

A közmondást idéző cím honlapunk egy esetleges új sorozatának kezdete. Azért csak esetleges ez a sorozat, mert rendszeres jelentkezéséhez olvasóink aktivitására is szükség van. Esetleges továbbá azért is, mert ha a sajtó hasábjairól, a rádió hangszórójából és a képernyőről holnap eltűnik a hazug szó, mondat és kép, nem lesz sorozat.

Ez utóbbi aligha valószínű. Az előbbi feltétel - olvasóink aktivitása - más természetű. Volt is rá jócskán példa már. Voltaképp gyakorlati megközelítés, ugyancsak közmondással kifejezve: több szem, többet lát. Várjuk tehát olvasóink figyelemfelhívó jelzéseit: írjanak, ha közéleti hazugságot terjeszt valamely magyar médium.

A hazugság fogalmát nem akarjuk szűken értelmezni. Ide értjük a hamisságot is, a vélemény benyomását keltő trükközést, amely esetleges jogi következmények elkerülése érdekében véleményként ültet hamis gondolatokat mások fejébe. Igen, ideértjük az agymosást, a pártos befolyásolás "művészetét".

De nem akarjuk túl tágra nyitni a kaput. Tiszteljük mások érveit és a mienktől eltérő véleményét. Tiszteljük tévedéseit is. Sőt a hazugságok ellen sem durva szavakkal, csupán a tények erejével akarunk fellépni. A hazugság tudatos terjesztése és a vélemény szabad kifejtése két végpont, ám a valóságban közöttük a színkép folyamatosságához hasonló átmenet van. A határpont meghúzásában tehát könnyen tévedhetünk, hiszen nem egy esetben egy-egy írás mögötti szándék ismerete dönthetné el a besorolást. Ezért az ilyen tévedésekért eleve elnézést kérünk. Mentségünk a tisztességes megfogalmazás, a személyeskedéstől mentes hangnem lesz majd.

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Vissza a kezdőlapra