2006. május 22. hétfő 09:24

 

Versnyi hazám

 

A december ötödike okozta sokk sokaknak, talán mindannyiunknak feldolgozhatatlan. Noha szinte már az eredmény megismerése pillanatától fogva próbáljuk elkerülni a dühből fakadó haragot és a reménytelenség okozta bénultságot, mind saját, mind mások megnyilatkozásait figyelve észleljük: a téma nem zárható le. Egyik nagy nemzeti kincsesládánkhoz, a magyar költészethez érdemes fordulnunk. Ismerős és ismeretlen szép-keserű versek kerülnek elő, amelyeknek két fontos hatása lehet ránk:

Ezektől a gondolatoktól vezettetve mostantól gyakorta jelentkezünk egy-egy verssel, amelyből egy máskor is "fellapozható" gyűjtemény kerekedik majd ki.

 

A versgyűjtemény darabjai:

 

A-Á

B

C

CS

D

E-É

F

G

GY

H

I

J

K

L

M

N

NY

O

Ö

P

R

S

SZ

T-TY

U

Ü

V

W

Z

ZS

 

 

A-Á

 

 

B

 

 

 

Ady Endre:

A muszáj Herkules

A perc-emberkék után

Hajó a ködben

Nekünk Mohács kell

Magyar jakobinus dala

Ady emlékezete

 

Babits Mihály

A jobbak elmaradnak

Alkalmi vers

Csillag után

A Magyarok Istenéhez

 

Arany János

Magányban

Rendületlenül

Az örökség

Kozmopolita költészet

 

Bágyoni Szabó István

Anyanyelvtelen

Versdarabok egy konténerből

Verstöredék Trianon után

Versvirágvasárnap

Egy szegénylegény magával való beszélgetése

Halálcsillag – avagy: mondjuk a magunkét

 

Ábrányi Emil

Él a magyar...

 

Bajza József

Ébresztő

Sóhajtás

Honfidal

 

Ágh István

Időtlen mályva

Azért mondom

 

Balla István

Köztem és köztem

Utcabál

 

 

 

 

Balla Zsófia

Közléseim

 

 

 

 

Balogh Attila

Numero XXV

 

 

 

 

Bartos Aranka

Ars Poetica

Máriánk

 

 

 

 

Batta György

Egy mondat a szeretetről

 

 

 

 

Bikich Gábor

Tűzbe néző

 

 

 

 

Benke László

Jók a fák is

 

 

 

 

Bényei József

Végrendelet

 

 

 

 

Buda Ferenc

Himnusz haza

Könyörgés

Fohász a virradatban

Rigmusok a századra, századvégre

C

 

 

CS

 

 

 

Czegő Zoltán

Kelet felé

 

Csákváry Zoltán

Újévi imádság

 

 

 

 

Csengey Dénes

Vörösmarty költő lázbeteg éneke

 

 

 

 

Cseke Gábor

Belül?

 

 

 

 

Csokits János

Ha elmondom, mi történt velünk

        Csorba Győző Szólalj meg bennem!

 

 

 

 

Csoóri Sándor

A meghasonlott évszak

Szózat s kiáltás

Ami maradt

Nagypénteki aggodalom

D

 

 

E-É

 

 

 

Dinnyés József

Jelképek

 

 

 

 

Döbrentei Kornél

Aradi ősz

Sorspannó

Átpingált március

 

 

 

 

Dsida Jenő

Psalmus Hungaricus

Nagycsütörtök

Tekintet nélkül

Hideg téli este

 

 

 

F

 

 

G

 

 

 

Faludy György

Óda a magyar nyelvhez

 

Gérecz Attila

Boldog Özséb himnusza

 

Falu Tamás

Kamat

 

Gál Éva Emese

Kívül?

Fényhaza

 

Fáy Ferenc

Betlehem; Ökörnyál

Próbatétel

Tiborc új éneke

Pásztorének

Magamsirató

 

Gál László:

Tiszteletteljes indítvány a világ sorsát intéző hatalmasságokhoz

  Finta Éva Jónás panasza   Gárdonyi Géza

Írás a Bibliába

 

Ferenczes István

József Attila árnya

Fekete tél Triolettben

József Attila árnya

 

Goór Imre

mentén a parazsas érnek

GY

 

 

H

 

 

 

Gyurkovics Tibor

CANTATA AOUILARUM

 

Hervay Gizella

Aki az asztalt kigondolta...

 

Gyulai Pál:

Sok beszéd

 

Hamvas Béla

A láthatatlan történet

        Hartay Csaba Nodisco

Hatvani Dániel

Legjobb lesz mégis

I

 

 

J

 

 

 

Illyés Gyula

Egy mondat a zsarnokságról

Áruló

Széchenyi hídja

 

Jékely Zoltán

A Betlehemi Csillaghoz

A halál ünnepén

 

Ismeretlen
magyar költő

Óda a Magyar Ifjúsághoz

 

József Attila

A számokról

Világosítsd föl

Gyermekké tettél

Nem emel föl

Végül

Tél

Az Isten itt állt a hátam mögött...

Tovább én nem bírom

  Imre Sándor Bárhol, bármikor      

 

Iluh István

Tenni a jóért

A semmi semmi-e

 

Juhász Gyula

Idézzük őt

Betlehemi üzenet a vakoknak

Imádság a gyűlölködőkért

K

 

 

L

 

 

 

Kannás Alajos

Kormos kövek

 

Lászlóffy Aladár:

Húsvét

A gyávák címe ismerős

Piros csizmák tele?

Nemzetstratégia

Még minden számíthatatlan

Levél haza

 

Kányádi Sándor

Halottak napja Bécsben

Noé bárkája felé

Kuplé a Vörös villamosról...

 

László Ernő

Míg van remény

 

Karig Sára

Hatvanegy napja

 

Ladányi Mihály

Tizenegyedik parancsolat

 

Karinthy Frigyes

„Struggle for life”

 

Lukács Sándor

töredék, fekete lapon

 

Kassák Lajos

Olthatatlan tűz

 

 

 

 

Kercsó Attila

Selejtezés

 

 

 

 

Kerecsendi Kiss Márton

Anyámnak csendes üzenet

 

 

 

 

Kenéz Ferenc

(Ennyi maradt…)

 

 

 

 

Kibédi Varga Áron

Idegen

 

 

 

 

Kiss Benedek

Töredék az atomkorból

Gyászemberkéknek férgei lettünk

 

 

 

 

Kiss Dénes

Örökös fogságban

 

 

 

 

Király László

Százéves zsoltár

 

 

 

 

Kovács József Hontalan

Cédrustetők

 

 

 

 

Kosztolányi Dezső

Hazafiság

Halotti beszéd

Diákkoromban, vékony kis legényke

 

 

 

 

Kölcsey Ferenc

Zrinyi dala

Rákos

 

 

 

M

 

 

N

 

 

 

Major-Zala Lajos

Betöpörödünk

 

Nadányi Zoltán

Betlehemesek

 

Magyari Lajos

Budapest, 1956

 

Nagy Gáspár

Falnak fordított magán-triptichon

Ima

Belátás

Időről szólni most

        Nagy László Ha döng a föld

 

Márai Sándor

Mennyből az angyal

Hetvenkettő

 

Nádudvari Nagy János

Óhajtás ősszel

 

 

 

 

Németh Péter Mikola

Passió

NY

 

 

O-Ö

 

 

 

 

 

 

Oláh András

helyzetjelentés keletről

magyar sors

 

 

 

 

Olosz Lajos

Vár fokán

 

 

 

 

Ölbey Irén

Adventi hajnal

P

 

 

R

 

 

 

Páskándi Géza

Megy egy ember

 

Radnóti Miklós

Éjszaka

Nem tudhatom...

Nem bírta hát ...

 

Petőfi Sándor

A magyar nemzet

Magyar vagyok

Megint beszélünk s csak beszélünk...

Van egy marok föld...

A nemzethez

 

Ratkó József

István imája

Anyám

Zsoltár

Tánc

 

Pilinszky János

Háromszínű lobogó

 

Reményik Sándor

Templom és iskola

Ahogy lehet

Sóhaj a mindenségért

Kegyelem

A gondolat szabad

Ne ítélj

Ha nem lesz többé iskolánk...

 

Passuth László

Rózsadomb

 

Rónay György

Szerapion

 

Pék Pál

Árnnyá fogyva

Ami maradt

 

 

 

S

 

 

SZ

 

 

 

Sárközi György

Szabad-e így élni?

 

Szabédi László

 Fonák világ

Külön kerék

 

Serfőző Simon

Csak a gazdagodás

Ha szólok

Bűntelenül

 

Szécsi Margit

Papírkorona

 

Simonyi Imre

Mese unokáimnak

Interjú

Rendületlenül

 

Székely János

Galambok

 

Sinka István

Csengett az ég, pengett a föld

El ne felejtsd én Jézusom

 

Szervác József

Ének kegyelemdöfésért

 

Sulyok Vince

Öt év után

 

Szilágyi Domokos

Circumdederunt

 

Sík Sándor:

A napkeleti bölcsek

Bizonytalanság

 

Szepesi József

Egy ember egy embert ér

 

Serfőző Simon

Aki voltam

Ha hófúvás támadt is

Bűntelenül

 

Szabó Pál Tivadar

Magyar bűnbánat

        Szentmihályi Szabó Péter Egy politikusra

Magad köré poklot

 

S. Benedek András

Barbárok

 

Szőcs Kálmán

Istenem, telefonálj

T-TY

 

 

U-Ü

 

 

 

Tamási Miklós

Nyitogató

 

Utassy József

Zúg Március

Istened sem

 

Takáts Gyula

Törvény helyett

Az emberekhez

 

 

 

 

Tamás Menyhért

Címzetlen írom

 

 

 

 

Toldalagi Pál

Irgalom

 

 

 

 

Tollas Tibor

Október 23.

 

 

 

 

Tornai József

Vannak magyarok

 

 

 

 

Tóth Árpád

Lélektől lélekig

Kaszáscsillag

 

 

 

 

Tóth Bálint

Magyar litánia

Fiamnak

 

 

 

 

Túrmezei Erzsébet

A harmadik

Nagyszombat reggel

Ma

 

 

 

 

Turcsány Péter

Legyen meg a Te akaratod

Virágvasárnap mámorában

 

 

 

  Turczi István Ünnep      

 

Tűz Tamás

1956 UTÁN

Hazám

 

 

 

V

 

 

W

 

 

 

Váci Mihály

Valami nincs sehol

A Virrasztó Vajda János

„Ezer nyelven hallgatok”

 

Wass Albert

Üzenet haza

Véren vett ország

 

Vásárhelyi Géza

Se kinn se benn

 

Weöres Sándor

Majomország

Mi a jövő?

Örök pillanat

 

Vári Fábián László

Az utolsó előtti napon

Csoóri Sándorhoz

Összefogás

 

 

 

 

Vidor Miklós

Szemek

 

 

 

 

Vészi Endre

Mi csak maradunk

 

 

 

 

Vörösmarty Mihály

Országháza

Deák Ferenc

A Guttenberg-albumba

 

 

 

Z

 

 

ZS

 

 

 

Zas Lóránt

Ez ma

Novemberben

 

 

 

 

Zászlós Levente

Ars Poetica

 

 

 

 

Zelk Zoltán

Nem illet engem?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza a kezdőlapra